+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 798

Pri osobnom pozvaní pána biskupa Jána Szkodoňa v Krakove bolo povedané, že otec biskup asi pred tridsiatimi rokmi navštívil Brezovicu a pamätá sa na prameň „vajcovky“ na ceste smerom do Teplice. Napadlo mi, že kaplnka pri tomto prameni, ku ktorej sa každý deň chodím modliť svätý ruženec je v havarijnom stave a  treba ju obnoviť. Vždy viac a viac mi vadil výzor tejto zubom času zastaranej kaplnky. Preto som požiadal pána Petra Jendráška o rekonštrukciu tejto kaplnky, ktorú postavil pán Ľudovít Kubášek. Pri tom mu pomáhal pán Milan Lužbeťák. Nebol proti a podali sme si na to ruky. Slovo dalo slovo a kaplnka je zrekonštruovaná. Pozval som otca biskupa, aby sa po rokoch vrátil na miesto, ktoré si spred niekoľkých rokoch pamätá a nech nám posvätí zrekonštruovanú kaplnku. Po tejto posviacke sa nahol k prameňu a napil sa tečúcej vody. Nech Panna Mária oroduje za nás a našu farnosť.