+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 743

V nedeľu sme Korunkou Božieho Milosrdenstva o 15:00 hod. začali duchovnú obnovu farnosti. Celý program, ktorý sme do bodky absolvovali je vo vizuálnom formáte jpg v prílohe článku. Nočné adorácie v kostoloch Návštevy Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda sme premeditovali a vyprosovali milosti potrebné pre náš život. Utorková celopoobedná farská púť k Levočskej Panne Márii do Levoče. Samotné odpustové slávnosti sme prežívali v plnej miere. Vyvrcholením duchovnej obnovy bolo slávenie 25. výročia posviacky kostola svätého Cyrila a Metoda. Slávnostnú sv. omšu celebroval J.E. Mons. Dr. Jan Szkodoň, krakovský pomocný biskup. Chcem sa mu poďakovať za jeho službu a ochotu prísť medzi nás. Ďalej sa chcem poďakovať pani predsedníčke Žilinského Samosprávneho Kraja pani Ing. Erike Jurinovej, ktorú pozval farský úrad a ona to pozvanie prijala. Ďalej všetkým tým, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomohli pripraviť tieto slávnosti. Medzi nich patria aj členovia Pastoračnej Rady, ktorých v peknom plnom počte som skoro každý deň videl v kostole na duchovnej obnove, a ktorým patrí aj vďaka za pomocnú ruku kňazovi pri tejto príprave slávnosti. Ďalej je to spevácky súbor Tristianus spolu s kantorom Paľom Bažíkom z Trstenej, ktorí svojim výkonom predviedli úžasný liturgický spev charakteristický pre túto slávnosť. Aj Folklórny súbor Brezovica zaujal nielen svojim oblečením – krojom, ale  ja spevom. Miništranti, kostolníci, kvetinárka a dá sa povedať celá farnosť prispela svojou aktívnou účasťou na slávnosti posviacky. Všetkým naozaj zo srdca ďakujem a vyprosujem hojnosť Božích milosti.