+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 648

Sľúbil som deťom v deň detí 1. 6. 2018, že ich počas júna vezmem na chatu k našim kostolníkom. Slovo som dodržal. Pozval som nižšie ročníky a zvlášť tretiačikov. Na chatu prišlo trinásť detí. Bolo nám spolu veľmi dobre. Najprv sme sa hrali pred chatou, potom sme zjedli dobrý guláš, ktorý nám pripravili kostolníci, a večer sme sa pri ohni pomodlili spoločne svätý ruženec na dobrú noc. Ráno keď vstali, niektorí sa po raňajkách nudili a niektorí šli zbierať okolo chaty čučoriedky. Na obed sa ešte dojedol kotlíkový guláš a o 13:00 hod. sa deti spoločne pobrali pešo domov, hoci sa im veľmi nechcelo. Chcem sa poďakovať naším kostolníkom za chatu a trpezlivosť s detičkami. Veď niekedy sú aj beťári. Pripomenul som si, ako to bolo pred desiatimi rokmi, keď sedemdesiat päť deti nám – v dobrom slova zmysle – skákali na obecnej chate po hlave. To som vtedy ozaj omladol pri týchto deťoch. Chcem sa ešte raz poďakovať vtedajšiemu vedeniu obce za krásne zážitky na obecnej chate.