+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 851

Na duchovných cvičeniach v apríli som sa stretol s otcom Mariánom Kuffom v Starom Smokovci. Tam sme už len potvrdili to, čo som sa telefonicky dohodol s jeho asistentkami. Termín sme dohodli na 25. 5. 2018. V dohodnutom čase a hodine, vo večerných hodinách, prišiel medzi nás a celebroval svätú omšu. Vo svojej homílii nám priblížil prácu, ktorou dennodenne pomáha ľuďom bez domova a bývalým väzňom a asociálom. Kázeň trvala asi pol hodiny a po svätej omši bola prednáška na tému Istanbulský dohovor o rodovej rovnosti muža a ženy, teda Gender ideology. Prednáška bola do 21:00 hod. Na konci mu veriaci farnosti poďakovali a na znak vďaky mu odovzdali nádhernú kyticu. Kyticu som dostal aj ja a tak som ju odovzdal ďalej sestričkám z Poľska. Otec Marian ma nasledoval, keďže sestričky boli dve. Po prednáške sa stretol s veriacimi, ktorí chceli prehodiť s ním zopár slov. Touto cestou sa mu chcem za ochotu prísť medzi nás ešte raz srdečne poďakovať.