Návštevy: 920

Po rozhovore so svojim otcom biskupom Štefanom som sa rozhodol pre uskutočnenie kňazských rekolekcii vo farnosti Brezovica. Pozval som ho na nedeľu 8. 7. 2018 kedy budeme sláviť slávnostnou svätou omšou 25. - výročie posviacky kostola. Povedal, že by sa veľmi rád zúčastnil našej oslavy a prišiel medzi nás, ale v ten deň je odpustová slávnosť na levočskej hore. Uvažoval som ako dotiahnuť nášho otca biskupa do farnosti. Uvažoval som nad rôznymi alternatívami a možnosťami. Napadlo mi zavolať otca biskupa a s nim sedemdesiat päť kňazov našich farnosti oravských dekanátov aspoň k príprave na túto slávnosť. Podarilo sa. V kostole sme slávili rekolekčnú svätú omšu pri ktorej otec biskup pozdravil kňazov a veriacich farnosti. Na začiatku povedal ako obvykle milé slova, že spoločne slávime to, čo je nám kňazom najvlastnejšie – svätú omšu. Na konci sv. omše posvätil otec biskup pre farnosť nové heraldické insígnie farnosti. A to erb a zástavu. Svätej omše sa na prosbu kňaza zúčastnili aj žiaci našej školy spolu so svojimi pani učiteľkami. Aj tu patrí vďaka pani riaditeľke. Po svätej omši sme šli do hotela Teplica, kde sme mali pracovnú časť tohto nášho stretnutia. Po pracovnej časti otec biskup aj kňazi prijali pozvanie farnosti na slávnostný obed. Stretnutie sme zakončili modlitbou. Je nádherné vytvárať kňazskú jednotu spolu so svojim otcom biskupom.