+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 887

Misionár Michal v deň ukončenia svätých misii nám slávnostne posvätil misijný kríž, ktorý bol zhotovený rukami nášho pána kostolníka Milana Lužbeťáka. Číslice a písmena pripravil pán Ing. Peter Ujmiak. Kríž je umiestený pred kostolom sv. Cyrila a Metoda namiesto pôvodného misijného kríža, ktorý bolo treba vymeniť. Nádherný je aj vo večerných hodinách keď je osvetlený. Členovia pastoračnej rady súhlasili aj s mojim návrhom osvetliť tento kríž. Nech je novým mementom živej viery mojej farnosti. Veríme, že kríž je znakom spásy.