+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 680

Opäť sa našlo zopár dobrých duší, ktoré prišli na základe prosby svojho farára skrášliť okolie kostola pred svätými misiami. Očistili sme chodník, pozametali cestu okolo kostolného muriva, opleli skalku a pozametali kamennú dlažbu. Vďaka Pane za službu tých, ktorí prišli a chceli nezištne pomôcť. Okrem veriacich prišli aj niektorí členovia pastoračnej rady a šli príkladom. Veď Boží chrám je chrámom celej farnosti.