+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 850

Novozvolená Pastoračná rada farnosti na svojom prvom zasadaní zo dňa 23. 4. 2018 odsúhlasila okrem iných návrhov aj návrh správcu farnosti nainštalovať monitor v priestoroch chóru pre lepšiu viditeľnosť sanktuária a projekciu textov piesni. Je samozrejme, že k tomu je potrebné nainštalovanie kamerového systému. Viac krát som počúval názory veriacich zvlášť chlapov o túto možnosť. V blízkej budúcnosti chceme cez webovú stránku farnosti sprístupniť vysielanie cez internetového providera. Pevne verím, že chlapi nám budú na základe tejto pokročilej techniky pomáhať spievať. Aktuálne texty piesni budú mať pred sebou. Už sa na to teším.