+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 829

Po skončení DC v Dolnom Smokovci som prijal pozvanie do popradského železničného depa na posvätenie historického vozňa otcom biskupom Mons. ThDr. Štefanom Sečkom PhD. Otec biskup posvätil aj drevenú plastiku patrónky železničiarov sv. Katarínu Alexandrijsku. Celkom pekná udalosť a akcia, na ktorej sa zúčastnil aj predseda prešovského samosprávneho kraja PhDr. Milan Majerský, PhD., primátor mesta Poprad Ing. Jozef Švagerko a viacerí členovia verejného života. Osobne prišiel aj syn pána Dubčeka. Po posvätení nasledoval slávnostný obed v penzióne u Jakuba, vedľa železničného depa. Viac informácii je k dispozícii v archíve popradskej televízie. Link: http://www.tvpoprad.sk/2018/04/30/