+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 875

Tak ako každý rok Biskupský úrad organizuje pre svojich kňazov duchovné cvičenia, tak to bolo aj tohto roku. Každé tri roky majú povinnosť kňazi zúčastniť sa na týchto DC. Teší ma, že môžem každý rok absolvovať tieto DC, pretože každý rok sú zaujímaví exercitátori a majú čo duchovne ponúknuť. Tento rok bol exercitátorom J. E. Mons. ThDr. Viliam Judák, PhD. Nitriansky biskup. Exercície mali upokojujúci – duchovný priebeh. Téma bola: „Úloha kňaza v živote Cirkvi.“ Vo svojich prednáškach sa opieral o dielo „Kňazi tretieho tisícročia“ New Yorkského kardinála Timothy Dolana, ktorý mi je blízky, pretože som v New Yorku navštívil jeho katedrálu na Menhetene a bol som poučený o jeho pastorácii. Je veľmi dôležite v živote kňaza prežívať duchovné zážitky obnovením si ducha i mysle pre dobro Cirkvi a veriacich.