+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 678

Dňa 20. 4. 2018, t.j. v piatok, zasadala v priestoroch pastoračnej miestnosti pod kostolom novozvolená Pastoračná rada farnosti. Jej úloha je pomáhať pánu farárovi v pastoračných úlohách farnosti. Cez nich počúvať hlas veriacich a prezentovať ich na farskom fóre rady. Som rád, že mi chcú pomáhať nezištne pri pastorácii farnosti. Členovia: Milan Lužbeťák, Eva Lužbeťáková, Ing. Peter Ujmiak, Pavol Šuhaj, Jarmila Pakosová, Viera Pakosová, Veronika Motýľová, Iveta Škuláňová, Jozef Kovalik. Na PRF sme si pripravili plán a rozdelili úlohy, ktoré nás čakajú pred a počas významného 25.- výročia jubilea farnosti. Výsledky plnenia úloh budú veriaci vnímať v pripravovanom priebehu duchovných akcii. Som rad, že mohli hneď na prvom stretnutí odprezentovať svoj postoj pri úlohách, názoroch a nápadoch. Bolo toho veľa a samozrejme o všetkom budú veriaci postupne informovaní.