+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 867

Každý deň sa zastavím pri tejto lesnej teplickej kaplnke a myslím v modlitbách na svoju farnosť. No do oka mi padlo aj pomalé chátranie tejto kaplnky. Je dielom zosnulého pána Ľudovíta Kubáška a pomáhal mu terajší pán kostolník Milan Lužbeťák. Manželky pani Kubáškovej som sa opýtal, či mi dovolí dielo jej manžela opraviť a estetický upraviť. Bola rada tejto iniciatíve a sama chcela prispieť aj nejakou finančnou sumou na túto opravu. Náklady sa predpokladajú okolo 1.300,- €. Tieto zábery sú urobené pred realizáciou opravy kaplnky. Zábery o priebehu a ukončení finálneho stavu budú na webovej stránke vyvesené po novej posviacke tejto zrekonštruovanej kaplnky. Nechcem chváliť čo je len ešte v pláne a preto sa nechajme prekvapiť. Realizátormi tejto obnovy budú pán Peter Jendrášek a pán kostolník Milan Lužbeťák.