+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 1048

Na 10. 4. 2018 som vyhlásil v nedeľných oznamoch brigádu okolo farského kostola. Bola vyhlásená na podnet niektorých veriacich. Je pravdou, že už asi po tri roky som brigádu neorganizoval, pretože vždy prišli niektorí horliví a upratovali aj bez môjho vedomia. Bolo to veľmi milé. Ale teraz som chcel väčšiu brigádu, pretože už prežívame prípravu pred veľkým jubileom nášho kostola. Bolo nás desať. Brigáda bola vyhlásená na utorok o 10:00 hod. Predtým však som mal mať o pol deviatej hodinu náboženstva ako obvykle s deviatakmi. Keďže boli na exkurzii, suploval som u štvrtého ročníka telesnú výchovu. Nakoľko som nebol na túto zmenu športovo vybavený, poprosil som pani riaditeľku, aby som mohol ísť na miesto telesnej von aktívne sa pohybovať po čerstvom vzduchu. Dovolila nám opustiť školu a tak sme sa vybrali na dvor ku kostolu a začali sme brigádu so štvrtáčikmi už o pol deviatej. Zbierali halúzky a nečistoty okolo kostola. Mali toľko pohybu čo ani v telocvični by sa tak nevybili. Po skončení vyučovania som sa na chvíľu pripojil a brigádnikom a zabezpečil som im nejaké občerstvenie. Títo brigádnici boli tiež veľmi aktívni. Urobilo sa pre skrášlenie okolia kostola veľa. Chcem im za obetavú službu aj touto cestou poďakovať. Šiesti členovia pastoračnej radi a traja dobrovoľníci – ďakujem. Bude ešte jedna veľký brigáda na ktorú sa teším.