+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 1047

Naša farnosť tiež vstúpila do Veľkého týždňa veľkým duchovným krokom viery. Na kvetnú nedeľu sme slávili slávnostný vstup Pána do Jeruzalema. Von pred vstupom do kostolnej záhrady pod dreveným baldachýnom sme mali úvodné obrady s niektorými veriacimi, ktorí mali so sebou bahniatka (ratolesti). Potom sme spoločne vstúpili do božieho chrámu a začali sme sláviť svätú omšu. Účasť veriacich bola úctyhodná na obidvoch svätých omšiach. Účasť na svätom prijímaní bola vysoká čo zodpovedá aj veľkej účasti na svätej spovedi. Vo štvrtok sme sa kňazi celej našej diecézy stretli so svojim otcom biskupom Mons. Štefanom a slávili sme spoločne svätú omšu pri príležitosti obnovenia si kňazských sľubov a posvätenia olejov. Účasť kňazov bola vysoký. Otec biskup nám pripomenul vznešenosť kňazského úradu a hodnoty kňaza v súčasnom svete. Po svätej omši nám pripomenul, že máme od neho srdečne pozdraviť celú jeho diecézu a prianie prežívať s veriacimi radosť zo Zmŕtvychvstalého. Trojdenné slávenie Veľkej noci bolo veľmi hlboko a duchovne aktívne. Účasť veriacich na obradoch bola vysoká. Skoro každý deň sme mali rozdaných vyše sedemsto až osemsto svätých prijímaní. Na krížovej ceste hore dedinou bola tiež vysoká účasť aká tu ešte nebola. Je veľkou zaujímavosťou, že keď počas Krížovej cesty je večer pekné počasie, príde na ňu o sto ľudí menej ako je neisté jemne, daždivé počasie. Z účasti veriacich som mal radosť. Boží hrob okrem požiarnikov, miništrantov a modliacich sa veriacich strážili aj členovia novej pastoračnej rady. Vyhoveli mojej túžbe a prijali túto službu zodpovedne. Viac o slávení Veľkej noci napovie fotodokumentácia pripravená a okom objektívu zachytená pánom Jožkom Kovalikom. Chcem sa poďakovať za nádherné slávenie Veľkej noci všetkým aktívnym veriacim, kostolníkom, miništrantom, kantorom, spevákom, folkloristom, požiarnikom, kvetinárke a pastoračnej rade pri pomoci a organizovaní Veľkonočných slávnosti. Nech Zmŕtvychvstalý Kristus požehnáva aj naďalej našu farskú rodinu.