+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 900

Dňa 20.3. 2018 som prijal od vedenia materskej škôlky a od pani učiteliek pozvánku na prečítanie nejakej peknej rozprávky v rámci mesiaca kníh, ktorým je marec. Pozvanie som s radosťou prijal a moje rozhodnutie bolo odmenené detskou radosťou na ich tváričkách. Pred obedňajším spaním som im prečítal rozprávku o malom kuriatku, ktoré sa bálo spadnutia oblohy z neba a kvôli tomu zbuntošilo svojim strachom celú zvieraciu rodinu okolo seba. Detičky pozorne počúvali a mali radosť zo stretnutia sa s kňazom. Sľúbil som im, že na budúce hoci nie v mesiaci kníh prídem ešte medzi nich a pred spaním im prečítam nejaký pekný biblický príbeh, aby sa deti trocha vzdelávali aj v náboženskej literatúre. Pozorné očká pri počúvaní oťaželi a niektoré detičky aj zaspali. Na záver sme sa s tými, ktoré ešte nespali pomodlili. Ako výslužku som dostal chutný perník a ďakovnú listinu. Ďakujem pani zástupkyni a pani učiteľkám za pozvanie.