+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 768

Dňa 29. 12. 2017 sa vo večerných hodinách uskutočnil v našom kostole Vianočný koncert, ktorý zorganizovali naši mládežníci zo speváckeho zboru v Brezovici, v spolupráci s mládežníckym  zborom Mária z Trstenej. Zaspievali nám vianočné koledy a piesne, ktoré patria do obdobia Vianoc. Aj na tejto akcii Vianočného koncertu sa zúčastnilo pekné množstvo veriacich. Vydali spolu aj nové CD, ktoré si mohli veriaci zakúpiť. Zo srdca im prajem, aby sa aj naďalej rozrastali a tak tvorili hudobno-spevácke spoločenstvo pri slávení liturgie. Sv. Cecília, oroduj za nás!