+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 759

Aj toho roku som dal na starosť pripraviť jasličkovú pobožnosť žiakom z ôsmeho ročníka. Činili sa a tak pripravili peknú akadémiu na narodenie Pána. Sprevádzal ich folklórny súbor z Brezovice. Po akadémii som poďakoval ôsmakom za vynaložené úsilie priblížiť nám evanjeliové udalosti Narodenia Božieho Syna skrze detské očká a dostal som od nich nádhernú kyticu rúži. Na akadémii sa zúčastnilo pekné množstvo veriacich a deti. Po akadémii som pozval usilovné deti pod kostol do našej pastoračnej miestnosti, kde stál ich detský stromček a pod nim ich darčeky za aktívnu účasť na rorátnych svätých omšiach. Darčeky si spod stromčeka zobrali domov a modlitbou sme sa poďakovali za všetky Pánove dobrodenia. Vidieť radosť v detských očiach je niečo úžasné a preto sa chcem poďakovať všetkým Bohuznámym za finančnú pomoc, ktorou zo srdca prispeli týmto detičkám. Darčekov sa nakúpilo v hodnote štyristo desať eur. Pán Boh zaplať.