+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 556

Po tretí rok sme v našej farnosti mali pod kostolom v jedálni a pastoračnej miestnosti farskú -  vianočnú kapustnicu. V nedeľných oznamoch som pozval veriacich na túto akciu Vianočnej kapustnice a vareného vína a povedal som im, že pred Vianocami nechcem byť sám. Pani Havrilova nám pripravila a kvalitne uvarila kapustnicu s hubami. Od piatej do siedmej hodiny som so svojimi veriacimi, ktorí postupne prichádzali a odchádzali strávil pekné chvíle v rozhovore a potešení, že môžem byť s nimi. Prišlo asi šesťdesiat až sedemdesiat veriacich. Veľká im za to vďaka.