+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 638

Keďže detičky našej farnosti boli obetavé a chodili na rorátne sväté omše, zaslúžia si pozornosť Ježiška. Aby mohol prísť Ježiško aj k naším deťom, musel nájsť miesto, kde svoje darčeky uloží. Na farský úrad si vždy zakúpim jedličku pri nejakom väčšom nákupnom centre. No deťom po stromček, pod ktorý Ježiško uloží darčeky už druhý rok chodím s kostolníkmi do hory. Robí mi to radosť obetovať sa pre detičky aj takým spôsobom.