+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 720

Už po jedenásty krát, od kedy som zaviedol pravidelné rorátne sväté omše v našej farnosti, sa konajú ráno o šiestej hodine. Hoci roráty v pravom slova zmysle sa slávia k úcte Panne Márii a to od prvého adventného týždňa do 16. 12, my ich mávame do posledného dňa adventu a účasť veriacich a deti, aj tých najmenších, je na nich každý rok úctyhodná. Deti so zažatými lampášikmi - ktoré som im zakúpil - každé ráno kráčajú do kostola na spomínanú rorátnu svätú omšu. Je to milé a úžasné. Každý rok im ako odmenu na Vianoce Ježiško prinesie do kostola darčeky. Darčeky pre tieto deti zakúpia v spolupráci s miestnym farárom veriaci. Aj tieto roráty prežívalo dohromady – možno nie každý deň – asi 81 detí. Darčeky dostali podľa počtu svätých omší. Teda darčeky dostali aj tie deti, čo mali iba jednu svätú omšu. Boli iba dvaja. Každý deň bolo na rorátoch päťdesiat až šesťdesiat detí. Na darčeky sme minuli okolo 400,- €. No keď vidíte tieto detské tváričky, miniete to pre nich s radosťou. Tak, ako každý rok, sme cez roráty po etapách púšťali nejaký poučný film s náboženskou tematikou, ako napr. Mária Goretti, sv. Ján XXIII., sv. Ján Pavol II., tento krát sme púšťali tiež nádherný film o bl. Pavlovi VI. Po svätej omši mali deti pripravené pod kostolom v kuchyni raňajky spolu so mnou a obetavými ženičkami ktoré ich pripravovali a za čo im za túto službu ďakujem. Na tejto webovej stránke si môžete pozrieť v archíve aj články z rorátnych svätých omší z iných rokov spolu s aktuálnymi fotkami. Všetkým účastníkom rorátnych svätých omši a to či už deťom , mládeži, dospelým a dôchodcom zo srdca ďakujem. Ďakujem za pekné chvíle v prítmí nádhernej atmosféry rozžiarených sŕdc prežívajúcich Božie milosti cez tieto roráty.