+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 637

V adventnom čase, počas rorátneho obdobia, zavítal do našej farnosti sv. Mikuláš. Deti som informoval kedy a kde príde Mikuláško. Dohodnutí sme boli na stredu 6. 12. 2017 po večernej svätej omši. No niektoré deti, asi šesťdesiat, ktoré vedeli, že Mikuláš príde až večer, boli aj na rannej rorátnej svätej omši. Niečo úžasné. Preto som pre tieto deti pripravil s Mikulášom dupľovanú radosť. Do balíčka sme im pribalili malý darček. Dievčatám cukríkové srdiečko a chlapcom malé autíčko. Pri večernej sv. omši sme sa porozprávali a oboznámili so životom tohto svätca. Po svätej omši sme sa na základe pokynu presunuli pred farskú budovu a čakali na jeho príchod. Trocha meškal, tak sme tento čas - hoci na snehu a v chlade - využili na modlitbu. Vypustili sme balón šťastia, ako znamenie kde sa nachádzame a kde nás Mikuláš nájde. Po nejakom čase prišiel na saniach ťahaných krásnym koníkom. Prišiel aj spolu s dvoma anjelikmi. Deťom sa prihovoril, deti mu zaspievali a predniesli modlitbu za rodičov. Čosi sa ho ešte povypytovali a potom začal rozdávať darčeky. Baličky boli už po jedenásty krát veľmi štedré. Čokoláda Milka, doboška siesta, dva malé orieškové keksíky, vianočná čokoládová ozdoba, lízatko, cukríky a mandarínka. Pre "rorátne deti" ešte naviac spomínané cukríkové srdiečko a malé autíčko. Počasie a chvíľa stretnutia s ním bola krásne predvianočná a čarovná. Skutočne vydarené snežiace počasie. Po rozdaní balíčkov Mikuláš odišiel a deti s ním. Je úžasné vidieť na detských tvárach radosť a šťastie. Mikuláško sľúbil, že príde aj na budúci rok. Sv. Mikuláš, oroduj za nás!