+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 588

Mám veľkú radosť a teší ma, že okrem dospelých je úlohou kňaza starať sa aj o deti farnosti. V nedeľných oznamoch som vyhlásil piatkovú detskú svätú omšu na 16:00 hod. Povzbudil som deti, aby prišli na túto svätú omšu a na detskú diskotéku, ktorá sa po nej uskutoční. Tak, ako pred každým Veľkým pôstom a adventným časom, máme pod kostolom detskú party od kedy farnosť opravila pastoračnú miestnosť pre jej účel. Na svätú omšu prišlo veľké množstvo deti. No niektoré deti po svätej omši odišli domov. Boli to skôr tie staršie deti. Po svätej omši bola vystavená Sviatosť Oltárna k prvopiatkovej pobožnosti. Po nej sa deti presunuli do pastoračnej miestnosti, kde si najprv posadali do kruhu a spoločne sme sa pomodlili svätý ruženec dookola. Modlili sa pekne aj tie najmenšie deti. My dospeli, čo sme organizovali túto akciu, sme sa pri nich cítili ako v nebi. Tak nádherne sa modlili. Po modlitbe svätého ruženca bolo občerstvenie, ktoré pripravila farnosť v spolupráci s ochotnými ženičkami našej farnosti. Okrem dobošiek Mila boli napečené rohlíčky, šišky, makový závin a slané pečivo. Ako nápoj bol džús Capri. Po občerstvení nasledovala diskotéka. Deti sa zabávali až do 20:00 hod. Je účastné byť kňazom, keď máte okolo seba účastných ľudí a ešte úžasnejšie deti. Ďakujem rodičom, že mi dali dôveru prežiť s ich deťmi účastnú pred adventnú chvíľu, ženičkám za cenný čas pripraviť deťom občerstvenie a Dávidovi, Dominike a Jasmínke za hudobné detské menu. Nech tieto chvíle patria medzi tie, ktoré sa často radi opakujú.