+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 1218

Dňa 19.2. 2018 sme sa kňazi oravských dekanátov stretli na Cirkevnej škole v Dolnom Kubíne, spolu so svojim otcom biskupom Mons. Štefanom Sečkom, na kňazských rekolekciách. Začali sme, ako to hovorí vždy pán biskup, s tým, čo je nám kňazom vlastné, svätou omšou. Homíliu predniesol pred sedemdesiatimi kňazmi farár z Krivej vdp. Rudolf Schuster. Po nej bola pracovná časť v priestoroch jedálne školy. Tú sme začali modlitbou - Liturgiou hodín. Po modlitbe sa nám kňazom prihovoril duchovným slovom otec biskup. Po ňom nasledovala rekolekčná prednáška Mgr. Jozefa Tomagu: Možnosti využitia dotačných systémov pre farnosti. Nasledovala diskusia, oznamy a stretnutie sa ukončilo modlitbou Anjel Pána a požehnaním otca biskupa. Nasledoval obed, na ktorý nás pozval pán dekan Dr. Ľubomír Pekarčík. Nech takéto stretnutia kňazov aj naďalej prinášajú duchovnú úrodu pre veriacich vo farnostiach týchto kňazov.