+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 1045

V nedeľných oznamoch som oznámil deň veľkého pôstu na popolcovú stredu. V ten deň sa nám treba zdržiavať mäsitých pokrmov a zachovať deň konania skutkov kajúcnosti. Sv. omša bola iba jedná a to večer o 18:00 hod. V homílii som zdôraznil duchovný rozmer a charakter veľkého pôstu. Čo očakávame od tohto času milostivého pôstu a čo sme ochotní obetovať? Do kostola prišiel pekný počet veriacich. Bol som touto účasťou na svätej omši povzbudený. Na konci pred požehnaním mi miništranti pošepli koľko ľudí bolo na popolec. Najprv to bolo 450 veriacich, ale v sákrestii po svätej omši sa zhodli na 475 veriacich. Po úvahe som dospel k názoru, že treba dať svätú omšu v takýto deň veľkého pôstu aj na rannú hodinu, ako to bolo po iné roky. Prišli by ešte aj tí, ktorí mali poobedňajšiu službu v práci a nie je ich málo. Veriacim som zaprial požehnaný pôstny čas, aby dokázali splniť si svoje predsavzatia v líniách duchovného života. Tak ešte raz prajem požehnaný pôstny čas.