+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 1085

V nedeľných farských oznamoch som pozval deti našej farnosti na fašiangovú diskotéku a zábavu do našej pastoračnej miestnosti. Svätú omšu som oznámil na piatok na 16:30 hod. a po nej sme sa mali presunúť do pastoračnej miestnosti. Obetavé ženičky nám opäť napiekli chutné fašiangové šišky. Deťom som kúpil džúsy a dobošky Delisy. Pripravil som pohostenie pre osemdesiat detí. Keď sme začali svätú omšu, tak po spočítaní na nej bolo dvadsať detí. Teraz som nevedel čo sa stalo. Po svätej omši som sa dozvedel, že v tú istú hodinu deti a žiaci majú ples v školskej telocvični. Teraz som nevedel, že čo mám robiť. Bolo napečené a všetko prichystané. Tak som na toto fašiangové posedenie pozval dospelých. Neboli na to pripravení tak, ako ani ja. Nakoniec niektorí po svätej omši zišli do "pastoračky". Začali sme stretnutie s modlitbou a nasledovalo pohostenie. Naša milá pani Polomka mi zaspievala peknú pesničku s blahoželaním. Na konci sme si zaspievali Mariánsku pesničku. Pán Boh to zariadil tak, že boli aj deti a aj dospelí a aj dôchodcovia, za čo im za prijatie tohto môjho pozvania zo srdca ďakujem. Pevné verím, že spoločne začneme naplno prežívať pôstny čas. Je čas radovať sa a čas smútiť. Od Všemohúceho Boha si vyprosujeme na tento čas pôstu veľa Božích milosti.