+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 1162

V utorok, 6. 2. 2018, okolo poludnia, si Nebeský Otec povolal do večnosti manžela, otca, dedka, pradedka, brata Ľudovíta Kaníka. Narodil sa 13. 8. 1928. Lúčia sa s ním manželka Veronika; synovia: kňaz Stanislav, Ján a Ľubomír; dcéry: Veronika, Mária, Daniela, Alžbeta, Anna, Eva, Alena; 33 vnúčat; 19 pravnúčat a sestra Terézia. Lúči sa ním aj celá brezovická farnosť. Bol to jednoduchý, skromný a obetavý veriaci človek, vždy s úsmevom na tvári. Správca farnosti, spolu so svojimi veriacimi, mu ďakuje, že dal svätej Cirkvi kňaza a duchovného otca farnosti. Budeme na neho myslieť s láskou vo svojich modlitbách. Zádušná svätá omša a pohrebné obrady budú vo štvrtok 8. 2. 2018 vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Brezovici o 14:00 hod. Zádušnú svätú omšu za zosnulého Ľudovíta bude slúžiť otec Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup spolu s kňazmi - koncelebrantmi našej diecézy. Po svätej omši pôjde pohrebný sprievod na nový cintorín, kde budú pochované pozostatky. Otec biskup, kňazi a príbuzní sú pozvaní na smútočnú hostinu, ktorá sa bude konať v priestoroch školskej telocvične. Otec biskup parkuje pri farskom úrade a kňazi budú parkovať na parkovisku pred novým kostolom. Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji! Parte tu.