+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 976

Tak, ako iné farnosti našej diecézy, aj naša farnosť má predpísané dni na adoráciu. Každoročne sa tento deň chceme pokloniť a adorovať pred jednorodeným Božím Synom Ježišom Kristom skrytom v Prevelebnej Sviatosti Oltárnej. Počas celého dňa - ako som si všimol - prišiel na poklonu dostatočný počet veriacich pomodliť sa a posvätiť. Prišli aj mamičky s detičkami. Vždy a každý z nás ma o čo prosiť a za čo ďakovať. V Prevelebnej tu Sviatosti vzdajme úctu poklonu. Nech Najsvätejší Ježiš aj naďalej žehná, chráni a opatruje túto moju farnosť.