+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 857

Každý rok mám Vianočné koledy na farskom úrade ako posledný vo farnosti. Od môjho rezidovania vo farnosti Brezovica boli už na koledách na farskom úrade mnohé spoločenstvá. Trikrát to bola stará Hospodárska rada farnosti, potom tri krát nová HRF, miništranti, kostolníci, organista. Posledne som si na koledy zavolal deti z našej farnosti. Prišlo ich spolu okolo tridsať a niektoré aj spolu so svojimi rodičmi. Pomodlili sme sa pri veľkom farskom kríži, pobozkali koledný kríž na znak farskej rodiny, dal som im požehnanie a detičkám za koledy sladkú Milka čokoládu.