+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Rehoľné sestry

Z Brezovice pochádza niekoľko rehoľných sestier.

 1. Ako prvá vstúpila k sestričkám svätého kríža Veronika Stančíková - St. Erasma (1914), vstup do kláštora v roku 1935, večné sľuby v r. 1939. Býva v charitnom domove Cerová.
 2. Anna Hucíková - St. Amantia (*12. 7. 19241924, + 1. 7. 2018), vstup do rehole 1947, večné sľuby 1950, Býva v charitnom dome v Haniske.
  Narodila sa 12.07.1924 v Brezovici na Orave. Sr. Amantia nastúpila do Kongregácie milosrdných sestier Sv. kríža v novembri 1947. Počas počiatočnej rehoľnej formácie pracovala ako ošetrovateľka v nemocnici v Leviciach. Po absolvovaní noviciátu v Provinciálnom dome v Podunajských Biskupiciach zložila 22.8.1950 sv. sľuby. Jej prvým pôsobiskom v týchto pre Cirkev náročných časoch bol majer v Budmericiach. Odtiaľ bola po roku poslaná ako robotníčka do továrne vo Světlej, neskôr do Nejdku. Až v apríli 1958 sa vrátila do práce v zdravotníctve v Mařeniciach u Cvikova, kde pracovala v Domove dôchodcov do augusta 1967. Potom sa už sestry mohli vrátiť na Slovensko a ona sa dostala do Matilda Huty, kde pracovala ako ošetrovateľka v ÚSS pre zdravotne znevýhodnenú mládež do apríla 1982. Ako dôchodkyňa bola preložená do Charitného domova v Cerovej. Jej neter viedla domácnosť svojho strýka pátra A. Konca CSsR na fare v Zemplínskom Branči a chcela nastúpiť ako kandidátka do našej kongregácie. No páter potreboval pomoc, preto so súhlasom svojich predstavených prišla v r. 1988 na faru Sr. Amancia spolu s ďalšou spolusestrou. V lete 1990 bol páter preložený do Kechneca. Sr. Amancia mu viedla domácnosť do júla 1994, kedy páter odišiel k sestričkám uršulínkam. Ona ako 70-ročná bola preložená do Hanisky, ktorá sa stala jej domovom na celých 24 nasledujúcich rokov. Prvých 8 rokov pracovala v kuchyni, neskôr kvôli zdravotným ťažkostiam prebrala drobnejšie služby, no všetko sprevádzala neustálou modlitbou. Posilnená sviatosťami a sprevádzaná modlitbou spolusestier  odovzdala svoju dušu Pánovi života a smrti  v nedeľu 22. júla 2018. Posledná rozlúčka so zosnulou sestrou Amantiou bola dňa 25.7.2018 v Haniske pri Košiciach.
 3. Veronika Golvoňová - St. Vieroslava (1950), vstup do kláštora 1969, večné sľuby 1976, predstavená v charitnom dome Cerová.
 4. Božena Hucíková - St. Gemma (1950), vstup do kláštora 1969, profesia 1971, pôsobí v Trnave.
 5. Mária Hucíková - St. Soňa (1957), vstup do kláštora 1978, večné sľuby 1987, pôsobí v kňazskom domove v Spišskom Podhradí.
 6. Viera Hucíková - St Romana (1968), vstup do kláštora 1988, profesia 1991, pôsobí v charitnom domove Cerová.
 7. Mária Litviaková -St. Eva (1965), pôsobí v Ružomberku v Dome nádeje.
 8. Mária Ujmiaková - St. Mária, školská sestra sv. Františka, Ružomberok.
 9. a 10. Dve sestry, ktoré odišli na večnosť sa volali Anna Matúšiková - Sr. Anastázia (1924) a Eva Litviaková - St. Magdaléna (1962)

literatúra: Mgr. Jozef Golvoň: Brezovica v čase dejín a v priestore kultúry. Vydal Obecný úrad Brezovica v roku 2000