+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti

 

Farárom farnosti Brezovica je od 9. júla 2019 ThDr. Jaroslav Barta, PhD., ktorý sa narodil 12. 9. 1972 v Námestove. Ordinovaný bol 19. 6. 1999 v Dolnom Kubíne. Ako kaplán pôsobil v Kežmarku (1999-2002) a v Kňažej (2008-2010). V roku 2002-2004 bol Predstavený Domu Charitas sv. Jána Bosca v Spišskej Kapitule. V roku 2004-2009 absolvoval doktorandské štúdia na KU Jána Pavla II. v Ľubline. V 2010-2014 bol farský administrátor farnosti Chrasť nad Hornádom a v rokoch 2014-2018 špirituál Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí. Od roku 2010-2019 pôsobil ako odborný asistent na viacerých pracoviskách Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Správcom farnosti Brezovica je od roku 2007 vdp. PaedDr. ThDr. Jaroslav Rusnák, PhD., ktorý sa narodil 11. 2. 1971 v Poprade. Bol ordinovaný 20. 6. 1998. Od 1. 7. 1997 - do 30. 6. 2002 pôsobil ako kaplán v obci Zákamenné, od 1. 7. 2002 - 30. 9. 2002 - kaplán v Tvrdošíne, 1. 10. 2002 - 30. 6. 2003 - správca farnosti Dedinky, 1. 7. 2003 - 30. 9. 2005 - misie vo Švajčiarsku, 1. 7. 2006 - 30. 6. 2007 - správca farnosti Vrbov, od 1. 7. 2007 - správca farnosti v Brezovici. 7. 7. 2019 nastúpil ako správca farnosti v Černovej.

Mgr. Karol Pôbiš, narodený 4. 11. 1951, Bol ordinovaný 17. 6. 1995. Pôsobenie: 01.07.1995 kaplán v Liptovskom Mikuláši, 01.07.1996 farský administrátor v Hybiach a Malužinej, 01.07.1999 farský administrátor v Hranovnici, 01.07.2001 farský administrátor v Brezovici, 01.07.2007 farský administrátor v Haligovciach, 12.07.2012 farár v Oravskej Jasenici