+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Kaplnky

V roku 1999 Ľudovít Kubášek (nar. 1940) obnovil okolo starej cesty v závoze od Piesčiska za Ostrým vrchom Pod Javorinkami krížovú cestu. Krížová cesta sa konávala od roku 1984. 

Druhého júla roku 1989 postavil Ľudovít Kubášek kaplnku Pod Príporom, zo skál, pomáhali mu Jozef Jendrášek ,Martin Kubášek a Milan Lužbeťák. V roku 1992 sa mu snívalo, aby vystaval kaplnku v Teplici z bielej tehly. Vystavil ju spolu s Milanom Lužbeťákom. Má rozmery 1 x 1 m so soškou Nepoškvrnenej Panny Márie vysokou 70 cm a s ohradou 300 x 300 cm.