+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

História farnosti

Od založenia obce (1580) patrila Brezovica po cirkevnej stránke do farnosti Trstená. Nemala vlastný kostol a tak sa náboženský život koncentroval v Trstenej. So stavbou kostola Navštívenia Panny Márie sa v Brezovici začalo v roku 1882 a dokončený bol v roku 1884. Časom sa ukázalo, že kostol je pre potreby veriacich obce malý a preto sa 4. mája 1991 začalo s výstavbou nového, väčšieho kostola. Nový kostol sv. Cyrila a Metoda bol dokončený a konsekrovaný 11. júla 1993.
Mons. prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup ustanovil, že Brezovica, ktorá bola filiálkou Trstenej, sa od 1. júla 2001 stala novou farnosťou. Kostol sv. Cyrila a Metoda bol ustanovený za farský.