+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

História farnosti

Od založenia obce patrila Brezovica po cirkevnej stránke do farnosti Trstená. Nemala vlastný kostol a tak sa náboženský život odohrával v Trstenej, v trstenskom kostole. So stavbou kostola Navštívenia P. Márie sa v Brezovici začalo v roku 1882 a bol dokončený a do užívania odovzdaný v roku 1888. Nový farský kostol sv. Cyrila a Metoda sa začal stavať 4. mája 1991 a bol dokončený a posvätený 11. júla 1993.