+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Farský kostol sv. Cyrila a Metoda

Nový kostol sv. Cyrila a Metóda sa začal stavať 4. mája 1991 položením základného kameňa, ktorý posvätil sv. Otec pápež Ján Pavol II 22. apríla 1990, na svojej prvej návšteve Slovenska. Bol dokončený a vysvätený 11. júla 1993. Autormi projektu sú ing. arch. Ladislav Mirt, ing. Marián Kochan a statik ing. Ján Dolinaj. Majstrom na stavbe bol Ludvík Miklúšek z Liesku. Úradné záležitosti mal na starosti predseda výboru Tomaš Pakos. Na všetko dohliadal pán dekan Michal Tondra. Medzi ďalšich, ktorí sa zaslúžili o zdarny priebeh výstavby patril Peter Pakos, Tomáš Klepkoň, Matej Števaňák a Ján Hucík.

Vitráže a farebné okná navrhol, vyrobil a rodnej obci daroval rodák z Brezovice, akademický maliar Ján Havrila. Hodnota tohoto daru sa odhaduje na viac ako dva milióny korún.

Vnútornú umeleckú výzdobu urobil sochár ing. Jozef Šima. Do dreva vytesal nielen Ukrižovaného, ale aj súsošie našich patrónov sv. Cyrila a Metoda i niekoľko ďalších sôch. Celkovo sa do kostola investovalo viac ako 8 miliónov 200 000 slovenských korún.

V roku 2008 sme farský kostol k jeho pätnástemu výročiu posviacky kompletne z vnútra vymaľovali. Do sanktuária sme naniesli točenú omietku stredného zrna. Vizualizáciu farieb navrhol miestny správca farnosti PaedDr. ThDr. Jaroslav Rusnák,PhD. Obnovu interiéru podporili finančne a aj modlitbami veriaci farnosti.