+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Nachádzate sa na stránkach Rímsko-katolíckej farnosti Brezovica, na ktorej by sme Vám radi priblížili život v našej farnosti.

Sväté omše v období cez rok vo farnosti:

Pondelok 18:00
Utorok 07:00
Streda 18:00
Štvrtok 07:00
Piatok 18:00
Sobota 07:00 *
Nedeľa 08:00 a 10:00

* V zimných mesiacoch býva sv. omša o 8:00 hod.
Časy sú orientačné. Presné časy sv. omší nájdete v sekcii Bohoslužny a farské oznamy

Rímsko-katolícka farnosť Brezovica patrí do Spišskej diecézy, dekanátu Trstená. Do roku 1999 patrila obec Brezovica ako filiálka do farnosti Trstená. Farnosť má dva kostoly - starší (dokončený v r. 1884) - kostol Návštevy Panny Márie u Alžbety a nový kostol sv. Cyrila a Metoda (dokončený a posvätený 11. júla 1993).
Súčasným farárom farnosti je od 9. 7. 2019 ThDr. Jaroslav Barta, PhD. 

V obci sa nachádza aj pravdepodobne najstaršie starobylé pieskovcové súsošie solúnskych bratov v nadživotnej veľkosti sv. Cyrila a sv. Metoda na mohutnom podstavci. Svätci sú stvárnení v klasickej podobe putujúcich šíriteľov kresťanskej viery v bohato nariasenom kňazskom habite a s biskupskými čiapkami na hlavách. Nie je známe, kto je autorom súsošia, kto ho dal vyrobiť, či ako sa toto súsošie do obce dostalo. Významne však ovplyvnilo novodobú históriu obce Brezovica pretože sa stalo súčasťou exteriéru nového kostola. Podľa súsošia je pomenovaná nielen samotná ulica, na ktorej sa súsošie nachádza, ale rozhodlo aj o zasvätení nového kostola sv. Cyrilovi a sv. Metodovi. Existuje domnienka, že súsošie mohlo pochádzať z niektorých zatopených obcí Oravskou priehradou.